The Electronic Bible Fellowship—an Kreyol

Byenveni sou E-Bible! Tan ou byen epòk legliz yo fini men viv ansanm yonn ak lòt toujou la.

JOU JIJMAN AN 21 ME 2011; LAFEN MONN SA A 21 OKTÒB 2011 – Vrè rezon ti brochi sa a se pou fè ou konnen gwo mache prese ki genyen kounyeya nan lemonn pou chak moun epi tout moun chache ranje zafè yo ak Bondye.

Bib La Fè Konnen NOU KA KONNEN 21 Me 2011 Se Jou Jijman An! – Sa nou vle fè nan brochi sa a se pou moutre nan Bil La sèlman paske nou rive nan dènye jou istwa latè yo se volonte Bondye (epi se te toujou volonte l) pou Li fè konnen nan Bib La enfòmasyon sou lafen lemonn sa a epi fè konnen menm dat egzat la.

Radio Fanmi Genyen anpil lòt materyèl levanjil ki pale laverite ke nou ka resevwa gratis nan Radio Fanmi.

Pou tande pwògram Ebiblefellowship an dirèk sou Intènèt, visite sit la epi swiv direksyon PalTalk ki gratis yo.

Ou ka rele Ebiblefellowship nan 1-877-897-6222 (sèlman si ou nan USA). Ou ka kite yon mesaj ou byen mande yon kèsyon nan: www.ebiblefellowship.com/contactus. Ou ka ekri nou nan adres sa a:

EBible Fellowship, P.O. Box 1393, Sharon Hill PA 19079 USA

Pou jwen plis enfòmasyon, visite souple sit nou an nan Englè.


Sòm 119:97 O ala renmen mwen renmen lalwa ou la! Se tout lajounen m’ap kalkile sou li.