Printer-Friendly PDF Version
US Legal (8.5 x 14)
.pdf
Download Adobe Acrobat Reader

 

Bib La F Konnen

NOU KA KONNEN

21 Me 2011

Se Jou Jijman An!


{Tout vse sa a yo ki nan brochi sa a, yo tradi dapre lang orijinal yo Bib La te ekri. Sa vle di dapre lang Ebre pou b Ansyen Testaman an epi Grek pou b Nouvo Testaman an.}

{Pawl ki antoure yo [ ] se esplikasyon yo ye.}

L anpil moun ki manm legliz yo tande nouvl 21 Me 2011 se pral Jou Jijman an, byen vit yo vini ak vs nan Bib La tankou:

Matye 24:36 Men psonn pa konnen ni ki jou, ni ki l, pa menm zanj yo ki nan syl la, men se sl Papa a ki konn sa.

L yo fin repete vs sa a, yo di ou w Bib La di nou psonn pa ka konnen. Epi yo menm ka di tou menm Jezikri tou pa konnen l a. Konsa, dat 21 Me 2011 ou bay la pa bon ditou epi li pa krk ditou. Tankou jan li toujou ye, touswit yo fin f deklarasyon sa a epi yo wete nouvl dat sou Lafen lemonn sa a nan lide yo. Se konsa moun sa a yo al f wout yo byen kontan sa pap janm rive. Epi tou, yo mete nan tt yo, Bib La di nou pa ka konnen ki dat lafen lemonn sa a pral rive.

Men wi, nou konnen Bib La genyen vs sa a ladan l. Men, ksyon an: eske res Bib La dak avk lide Jezikri avk lzm pa ka konnen anyen sou dat l lafen lemonn sa a pral rive? Osinon, eske genyen plis enfmasyon nan Bib La ki ta ka otorize pp Bondye yo (ki se slman vr kwyan yo) pou yo ta aprann dat lafen lemonn sa a?

Premyeman, nou dwe byen vit kenbe nan lespri nou Jezikri se Bondye ki gen tout pouvwa a. Epi paske Jezikri se Bondye ki tout pouvwa, pa ka genyen okenn ksyon Li konnen byen ki l lafen lemonn sa a pral rive.

Jb 24:1 …Poukisa, l nou gade tan an yo pa kache devan Bondye ki gen tout pouvwa, eske moun sa a yo ki konnen Li pa ka w jou Li yo?

Nou li nan liv Jb chapit 24 vs 1 …Poukisa, nou w dat yo pa kache devan Bondye ki gen tout pouvwa, eske moun ki konnen Li yo pa w jou Li yo?

Sa nou vle f nan brochi sa a se pou moutre nan Bil La slman paske nou rive nan dnye jou istwa lat yo se volonte Bondye (epi se te toujou volonte l) pou Li f konnen nan Bib La enfmasyon sou lafen lemonn sa a epi f konnen menm dat egzat la. Pa egzanp, nou w verite sa a nan pasay sa a yo ki nan Bib La:

Danyl 12:4 Men ou, o Danyl, fmen pawl sa a yo, epi sele liv sa a, jouk l lafen an: anpil moun pral kouri al sou li, epi konesans pral grandi.

Dapre vs sa a, Bondye fmen pawl yo epi Li sele Liv la (ki se Bib La) jouk rive nan l lafen an. Paske enfmasyon nan Bib La te sele, psonn pat ka konnen dat lafen lemonn sa a. Men, gwo verite nan pasay Danyl chapit 12 vs 4 la se sele yo gen pou yo kase l nou rive nan peryod tan dat lafen an. Pi plis ank, kou lafen tan an rive, nan l sa a konesans pral grandi pi plis. Matye chapit 24 vs 36 deklare psonn pa konnen men Papa m slman. Bondye te toujou konnen dat lafen lemonn sa a. Epi paske se Bondye Menm ki ekri Bib La, se pat yon pwoblm pou Li te mete enfmasyon sa a kache nan Bib la menm ap dmi ladan l jouk l nou rive nan tan egzat Li chwazi nan listwa lemonn sa a. Paske nou rive kounyeya nan l lafen lemonn sa a, Bondye kounyeya ap f pp Li yo (ki se tout vr kwyan yo) konnen bagay sa a yo.

POUKISA MOUN NAN LEGLIZ YO PA PRAL KONPRANN

Si ou ta pale avk past ou osinon avk prt ou sou dat 21 Me 2011 lan, ou mt asire li pap dak ditou avk gwo laverite sa a. Nou sezi anpil pou n w konman tout legliz yo mete tt yo ansanm pou yo deklare psonn pa konnen ki jou ni ki l. Men psonn pa ta dwe konsole tt yo epi gen k pose poutt yo tout mete tt yo ansanm paske li byen kl tout legliz yo nan tan nap viv jodi a kanpe byen lwen laverite. Legliz yo nan lemonn pa dak yonn ak lt epi tou yo anseye anpil bagay nan Bib La yonn pa dak ak lt (sa vle di byen kl genyen manti nan sa yo kw.) Konsa, l tout legliz yo finalman vin mete tt yo ansanm pou yo tout dak sou yon sl bagay ki se psonn pa konnen ki jou ni ki l. Men pito sa ta dwe f nou p anpil, sitou l nou w nan tan nap viv kounyeya jijman Bondye sou tt tout legliz nan lemonn antye poutt yo pa fidl nan Pawl Bondye ki se Bib La:

1 Py 4:17 Paske l a rive pou jijman dwe konmanse nan kay Bondye [kay Bondye se ligliz yo]: epi si li konmanse avk nou, ki sak pral rive avk moun ki pa obeyi Levanjil Bondye a?

Laverite terib la se Bondye Menm wete k l epi abandonnen tout legliz yo ki nan lemonn. Bib La aprann nou tan osinon epk legliz yo fini nt (nan lanne 1988 A.D.). Seny a te vire do l kite legliz yo nan fnwa espirityel. Yo pa kapab w laverite terib sa a kounyeya nou tou pre lafen lemonn. Seny a dekri byen kl lid espirityel ki nan legliz yo jodi a nan liv Esayi:

Esayi 56:10-11 Tout chf ki la pou avti pp mwen an, je yo pete: yo pa konprann anyen, yo tankou chen ki bb, yo pa ka jape;…yo se yon bann bje ki pa konprann…

Bondye menm moutre anpil moun ki di yo se pp Li pa pral w siyal yo Li bay pou avti lafen pral vini. Seny a pran Izrayl osinon Jida nan Ansyan Testaman tankou yon ptr osinon yon egzanp legliz ak kongregasyon yo ki nan tan Nouvo Testaman an. Bib La moutre kl konman Bondye te fache anpil ak Jida nan Ansyan Testaman epi Li te avti yo davans Li gen lide pou Li voye jijman sou yo, men Jida pat okipe sa epi yo te meprize avtisman sa a yo jouk yo te vin rive detwi – se menm jan an tou legliz yo nan tan jodi a ap f:

Jeremi 8:7 Wi, ata zwazo yo rele sigy ki nan syl la konnen sezon yo; epi tti a ak gw a epi ziwondl la yo konnen l pou yo vwayaje tounen; men pp mwen an pa konnen jijman Seny a.

Kounyeya nan lafen tan an, legliz Nouvo Testaman an yo ap repete menm ler yo Izrayl osinon Jida nan Ansyan Testaman an te f. Yo meprize tout avtisman Bondye yo (ki sti nan Bib La), egzatman menm jan Izrayl te meprize tout avtisman Bondye te ba yo pa mwayen pwfet yo Seny a te voye ba yo.

BONDYE TOUJOU AVTI PP LI

Kounyeya, li l pou nou gade kk lt enfmasyon nan Bib La pett past ou osinon prt ou pa ta renmen ou konnen. Men pou n ka ba ou prv nou ka konnen dat lafen an, nou dwe premyeman w kisa tout Bib La gen pou l di sou sa. Pa egzanp, Bondye f deklarasyon sa a nan chapit twa (3) nan liv Ams:

Ams 3:7 Asireman Bondye Seny a pa pral f anyen san Li pa f pwoft yo, ki se moun kap svi Li yo, konnen.

Nan sans espirityel, yon pwfet se nenpt moun kap deklare Pawl Bondye ki se Bib La. Konsa, yon vr kwyan kap deklare osinon l lap esplike lt moun sa Bondye di nan Bib La pran plas yon pwfet tou. Seny a ap di nou nan liv Ams chapit 3 vs 7 Li f pp Li konnen enfmasyon. Li di asireman Li pa pral f anyen san Li pa f svit Li yo konnen anvan sekr l. L nou gade byen listwa lemonn nan Bib La, nou w vreman enptans laverite sa a repete anpil anpil fwa. An nou gade tankou gwo inondasyon ki te rive nan tan Noe a:

Jenz 6:3,5,7 Epi Bondye di, Lespri m pa pral rete toutan nan lzm paske se moun ase yo ye: men tout jou li yo se sanventan (120 lanne)…Epi Bondye te w jan mechanste lzm sou lat te gwo anpil, epi chak lide ki te nan k yo te mechan toutan. Epi Bondye te vin regrt Li te f lzm sou lat, epi sa te f k l vin sere ak lapenn. Epi Bondye di, mwen pral detwi lzm mwen te kreye sou fas lat; tou de lzm, ansanm ak bt, epi tout bt ki trenen sou vant, epi tout zwazo nan syl la; paske mwen regrt anpil dske mwen te f yo.

Nan istwa sa a, nou jwenn Bondye te ba lemonn yon espas 120 lanne anvan Li te detwi l. Tan sa a te neces paske Bondye te chwazi Noe pou l bati yon batiman epi pou l te f travay avti tout moun nan lemonn pandan sanventan (120 lanne). Bib La rele Noe yon predikat dwati (2 Py chapit 2 vs 5). Epi asireman pandan tout lanne long sa a yo l Noe tap travay pou l bati gwo batiman an pat pase san moun pat w sal tap f. Travay Noe pou l bati batiman an te yon gwo temwayaj lafwa li te genyen nan Bondye. Batiman an ak tout tan ki te pran pou bati l te svi tankou yon kondanasyon san rete pou tout lemonn ki te la nan tan sa a:

Ebre 11:7 Ak lafwa Noe, Bondye te f l konnen davans bagay moun pat ko janm w, pouse ak lapres, li te pare yon batiman pou l te ka sove fanmi l; se konsa li kondannen lemonn, epi li vin tounen eritye dwati a ki se pa mwayen lafwa.

Se te nan sanventym (120me) lanne 4990 B.C (B.C vle di anvan Jezikri te vin ft sou lat) Seny a pou yon lt fwa ank te ba Noe pi plis enfmasyon anko sou dat egzat gwo inondasyon an. Slman kounyeya, Bondye te bay enfmasyon ki te dirk epi kl. Nan yon jan nou pa ka kw, anvan inondasyon an te vin rive, Bondye te di Noe ki lanne egzat, ki mwa egzat, epi ki jou egzat inondasyon an pral vini:

Jenz 7:1,4,10-11 Epi Bondye a di Noe, Antre nan gwo batiman an, ou menm ansanm ak tout fanmi ou; paske ou menm mwen w kap viv dwat devan je m nan tan sa a. Paske nan st (7) jou ank, epi mwen pral f lapli tonbe sou lat pendan karant (40) jou ak karant (40) nwit; epi tout bagay vivan mwen te kreye mwen pral detwi yo sou fas lat. Epi li te vin rive apre st (7) jou, dlo inondasyon yo te sou lat. Nan jou ki te f Noe sisan lanne (600 lanne), nan dezym (2me) mwa, nan distym (17me) jou nan mwa a, nan jou sa a menm tout fonten gwo twou te kraze, epi tout fent syl yo te vin louvri.

Se pa yon bagay ki rive pa aksidan osinon konsa konsa l nan tan kounyeya kote nap viv la pp Bondye yo [ki se tout vr kwyan yo] konnen lafen lemonn sa a pral vini nan lanne 2011 (ki se egzatman st mil (7.000 lanne) apre gwo inondasyon dlo a), nan mwa Me, epi nan 21me jou. Se egzatman menm bagay avk sa Bondye te di Noe. Chonje tou 21 Me nan lanne 2011 se distym (17me) jou nan dezym (2me) mwa ki nan kalandriye Ebrayik , ki se menm dat l inondasyon dlo a te konmanse epi l Bondye te fmen Noe ak tout fanmi l andan batiman an. Se konsa tou, nou dwe chonje Jezikri menm pale sou inondasyon dlo a tankou yon egzanp sou l lap tounen:

Matye 24:38-39 Se konsa, menm jan nan jou anvan gwo inondasyon an moun tap manje, yo tap bw, moun tap marye, yo tap marye pitit fi yo jouk rive jou inondasyon an kote Noe te antre nan batiman an. Epi yo pat konnen anyen jouk l inondasyon an te vin rive, epi li pote yo tout ale; se pral menm jan an tou l Pitit lm lan pral vini.

L Jezikri tounen se pral menm jan tankou l te ye nan tan Noe a. Ksyon nenpt moun kap chache laverite tout bon vre dwe mande kounyeya se: eske anvan gwo inondasyon an te rive, te genyen yon moun ki te konnen anyen sou sa? Osinon tou, eske psonn pat konnen ki jou ni ki l inondasyon an pral rive? Repons nou jwenn nan Bib La se: wi, tout moun ki te pp Bondye yo te konnen. Noe te konnen. Madanm Noe te konnen. Twa (3) pitit gason Noe yo avk madanm yo chak te konnen. Tout moun ki te nan vwasinay yo te konnen tou paske Bib La di nou Noe te yon predikat. Men, asireman yo te meprize Noe epi rele l moun fou. Se poutt sa, yo tout te peri nan inondasyon an. Yon gwo verite Bib La f w se tout kalite moun nan lemonn tande enfmasyon sou gwo avtisman sa a Bondye menm voye bay, men se slman moun sa a yo Bondye chwazi pou moun pa Li ki pral reponn ak sa mesay la di epi pran aksyon sou sa. Konsa, kantite moun ki te detwi nan gwo inondasyon nan tan Noe a, li enptan anpil pou nou tande byen sa vs sa a di:

2 Py 2:5 Bondye pat f pa moun nan tan lontan yo, men Li te sove Noe ki se witym (8me) moun, yon predikat ladwati, l Li te voye inondasyon an sou mechan yo.

Seny a di ak anpil fs inondasyon nan tan Noe a te detwi tout moun ki te “mechan.”

Sa a se yon laverite ki enptan anpil. Tout pp Bondye yo (ki se tout moun Bondye menm sove vreman) te konnen detay sou inondasyon an epi konsa yo te vin sove anba lanm. Chak moun ki tap mache dwat devan Bondye te konnen inondasyon an ta pral vini epi yo te antre nan batiman an ansanm ak Noe. Nou met asire Bondye tou te avti res moun yo ki te nan lemonn nan tan Noe a men yo pat kw nan tout sa Noe tap di yo. Nou ka di nan yon lt jan, nou w konman Bondye mete an pratik princip ki nan Bib La ki declare nan liv Ams chapit 3 vs 7. Wi, Seny a te avti davans pp Li yo. Tout lt res moun yo te tande men yo te inyore avtisman Bondye te ba yo epi se konsa inondasyon an te vin sezi yo san atann epi yo tout te peri. Se poutt rezon sa a Bib La di Kris pral vini tankou yon vl nan lannwit.

Paske Bondye te avti davans Noe ak fanmi l, sa slman ta dwe f nou kanpe pou n ka w Bondye pral f menm bagay la epi pou Li f konnen ki dat lafen lemonn sa a pral rive anvan jou jijman an rive. Men genyen pi plis toujou pou nou gade sou tout travay Bondye yo nan listwa lemonn nou jwenn nan Bib La.

An gade listwa destriksyon lavil Sodm ak Gom. Anvan Bondye te detwi lavil Sodm ak Gom, Bondye te visite Abraram epi Li te f Abraram konnen plan Li genyen pou Li pote jijman sou lavil sa a yo. Li enptan anpil l nou li nan liv Jenz:

Jenz 18:16-17 Epi mesye yo leve kote yo te ye a, epi yo mete tt yo sou Sodm: Epi Abraram tap mache ak yo pou l te kondi yo mete pi devan sou wout la. Epi Seny a te di, Eske mwen pral kache Abraram sa m pral f

Bondye pat sere pou Abraram plan Li te genyen pou Li te detwi Sodm. Seny a te panse se yon bon lide pou Li pataje enfmasyon sa a avk svit l Abraram. Touswit Abraram fin konnen enfmasyon sa a, li te konmanse lapriy Bondye pou moun ki tap viv dwat nan lavil sa a yo paske kousin l Lt tap viv nan lavil Sodm. Bib La di nou Lt te yon moun dwat (sa vle di Bondye te sove l epi f l vin yon moun dwat pa mwayen Jezikri—ou ka gade sa nan liv 2 Py 2:7-8).

Bondye pat ka detwi moun ki te dwat yo ansanm ak moun ki te mechan yo. Konsa, Seny a ta dwe pran aksyon. Se sak f Bondye te avti Lt divans sou gwo jijman ki ta pral vini an:

Jenz 19:12-13 Epi mesye yo te di Lt, eske ou gen moun ank ak ou nan lavil la? Bofi, epi pitit gason ou yo, epi ak pitit fi ou yo, epi ansanm ak tout bagay ou gen nan lavil la, vin avk yo epi mete k ou dey: Paske nou pral detwi tout lavil la, paske Bondye tande tout sa yo tap di nan lavil la: epi Li voye nou detwi l.

Lt avk kk manm nan fanmi l te chape anba destriksyon Bondye te pote sou Sodm ak Gom slman paske Bondye menm te ba li avtisman davans: Touswit Lt te fin resevwa enfmasyon sa a, li te chache pataje avtisman an avk bofi l yo men yo pat pran sa Lt tap di yo a ak enptans dapre sa nou li nan liv Jenz chapit 19 vs 14 ki di nou bofi Lt yo te pase l nan betiz. Nou dwe chonje tou Jesikri di l Li pral tounen se pral tankou jou yo te ye l Lt tap viv la:

Lik 17:28-30 Menm jan an tou tankou nan jou Lt yo; moun tap manje, yo tap bw, yo tap achte, yo tap vann bagay, yo tap plante, yo tap bati; Men nan jou sa a menm Lt te sti kite lavil Sodm lan dife souf grennen sot nan syl la tankou lapli tonbe sou yo, epi yo tout te detwi. Se pral menm jan an tou li pral ye nan jou Pitit lm lan pral part.

Laverite a se nan jou Lt yo, Bondye te avti davans pp Li sou jijman terib sa a Li tap pral voye sou Sodm. Men, tout lt moun yo ki te avti tou pat pran okenn aksyon sou enfmasyon davans Bondye te ba yo. Poutt listwa ki se laverite tout bon vre moutre byen kl Bondye te avti davans Abraram avk Lt, sa demoutre yon lt fwa ank Bondye pral f menm bagay la pou Li f konnen dat lafen lemonn sa a anvan Jou Jijman an rive. Genyen plis pasay toujou nan Bib La pou n gade.

YON VL NAN LANNWIT

Anpil moun ki rele tt kretyen nan gwo manti panse Jesikri pral vini tankou yon vole pou Li beni yo epi ba yo rekonpans lavi ki pat janm fini an. Men ki kote moun sa a yo jwenn lide sa a yon vl ap vini pou l pote benediksyon? Bib La di nou egzatman ki sa yon vl ap vini pou l f:

Jan 10:10 L vl a vini, se vl li vin vl, se touye li vin touye, se detwi li vin detwi, se sa ase li vin f.

Jezikri pa pral vini an sekr san atann tankou yon vl pou pp Li chwazi a (yo te senbolize pa Noe, Abraram, Lt epi anpil lt t moun ank ki se te yon egzanp pp Bondye sou late). Men Jezikri pral vini tankou yon vl pou tout moun sa a yo nan lemonn ki pa sove:

1 Tesalonisyen 5:2-3 Paske nou menm nou konn sa byen: Jou Seny a gen pou l vini tankou yon vl kap vin nan lannwit. Paske l moun pral di, Gen lap ak pwoteksyon; se l sa a, san nou pa atann destriksyon ap vini sou yo, tankou l doul tranche sezi yon fanm ansent; epi pa pral gen chape pou yo.

Paske Seny a ap esplike destriksyon sibit ki pral vini sou yo epi deklare yo pa pral chape, li byen kl se ak mechan yo Li ap pale. Se pou yo Jesikri pral vini tankou yon vole pou Li touye epi detwi yo. Men gade byen sa vs apre vs 2 ak 3 nan 1 Tesalonisyen chapit 5 nou sot pale tal a di:

1 Tesalonisyen 5:4 Men ou menm, fr m yo, nou pa moun kap viv nan fnwa, pou jou sa a ta vin sou nou san nou pa atann tankou yon vl.

Nou w byen kl, pp Bondye yo ki se tout vr kwyan yo pa pral sezi epi se pa pral yon sipryse pou yo. Konman yo ta ka sezi piske Bondye di nan pawl Li ki se Bib La Li pap f anyen san Li pa avti davans pp Li? Bondye te avti Noe. Bondye te avti Abraram. Bondye te avti Lt. Konman yon moun ta ka panse Bondye te ka avti pp Li nan ti piti egzanp Jou Jijman sa a yo men Li pa pral f menm jan Li te f epi avti davans lemonn ki genyen preske st (7) milia moun kap viv nan l gwo Jou Jijman an rive vre? Pi plis toujou, nou jwenn Jezikri pase ld pou tout moun veye paske yo pa konnen nan ki l Li ta ka vini. Jezikri pral vini slman pou moun sa a yo ki pap veye:

Revelasyon 3:3 Konsa, si ou pap veye, mwen pral vini sou ou tankou yon vl, epi ou pa pral konnen nan ki l mwen pral vini sou ou.

Sa vle di. Jezikri ba tout vr kwyan yo ld pou yo ap (chache osinon veye) toutan nan Bib La. Tout pp Li yo dwe toujou ap etidye Pawl Bondye ki se slman Bib La.. Se paske kou l krk la rive, Li pral louvri je yo pou yo ka konprann pawl Li yo Li te sele. Paske moun sa a yo kap chache osinon veye toutan pral konprann bagay sa a yo, Jezikri pa pral vini tankou yon vl nan lannwit pou yo. Jezikri pral vini tankou yon vole slman pou moun sa a yo kap psiste nou pa ka konnen dat Kris ap tounen. L yap psiste li pa posib pou konnen dat la, manm legliz yo ap moutre byen yo nan fnwa epi yo pa vle veye. Se yon bagay ki gen enptans anpil pou yon moun ap f tt di l li ap psiste nou pa ka konnen dat lafen lemon. Paske l Jezikri vini sou moun say o, se pral tankou yon vole epi yo pral detwi sibitman san yo pat atann epi yo pa pral chape jijman terib Bondye a. Bagay sa a f nou tris anpil men Seny a ban nou chak gwo ankourajman nan istwa nou jwen nan Bib La sou moun lavil Niniv yo Bondye ban nou pou egzanp. Pp nan lavil Niniv tou te tande avtisman jijman Bondye pral vini sou yo epi yo tout te pran aksyon.

KA MOUN LAVIL NIVIV YO

Bondye te voye pwfet Jonas nan lavil Niniv pou li te pote ba yo yon gwo mesay enptan ki te byen kout:

Jonas 3:4 Epi Jonas konmanse antre nan lavil la, li f yon jounen ap mache, epi li pran pale, epi li di, Nan karant jou [40 jou] tout lavil Niviv la pral detwi.

Se te slman kk pawl! Se te tout mesay sa a Bondye te ba Jonas ld pou l pote ba moun ki tap viv nan lavil Niniv la. Yon mesay ki te genyen vrman slman 2 bagay ladan l: tan (40 jou) epi jijman (detwi). Men wi, vr istwa sa a ki te pase tout bon kote Seny a te voye Jonas al avti moun lavil Niniv yo moutre yon lt fwa ank habitid Bondye nan Bib La pou Li avti davans pp Li yo anvan Li pote kl Li sou you. Nou sezi anpil anpil sa nou jwenn nan vs ki vini apre a:

Jonas 3:5 Konsa tout moun lavil Niniv yo te kw Bondye…

Gade istwa sa a nan je nou menm lzm. Moun lavil Niniv yo se te moun peyi Lasiri yo te ye epi Jonas pat moun peyi Lasiri men moun peyi Izrayl. Li pat pale byen lang moun peyi Lasiri yo. Pi plis ank li te sti nan yon lt t peyi ki se lnmi peyi Lasiri. Sibitman nonm etranj sa a part epi li deklare “YNan karant jou [40 jou] tout lavil Niviv la pral detwi.

Eske ou ka panse ak tout lt kalite repons moun lavil Niniv yo ta ka genyen pito pase repons sa a yo te genyen? Moun lavil Niniv yo te ka pase Jonas nan betiz, yo te ka ri misye, yo te ka pat janm kw l. Nan tan nouvo nap viv kounyeya, nou ta ka panse rive kw nan sa Jonas tap di a se bagay moun fou nt. Slman yon moun tt pa byen ta ka kw nan yon mesay tankou mesay sa a Jonas te pote a. Wi, li byen facil jodi a pou n ta panse ak anpil rezon pou yon moun pa ta kw nan mesay moun fou sa a. Men nou li nan Bib La moun lavil Niniv yo te kw. Ki sa vreman ki te konvink moun Niniv yo nouvl terib sa a se te laverite sa te ye epi li te sti nan Bondye vre? Asireman, se pat paske Jonas te vin ak anpil prv. Jonas pat vini ak anpil gwo liv ki plin ak etid pil bagay nan Bib La epi mete yo devan ptay lavil Niniv la. Non! Jonas te slman deklare yon ti mesay tout kout. Li pat genyen okenn prv epi malgre sa moun lavil Niniv yo te kw:

Matye 12:41 TMoun lavil Niniv yo pral leve kanpe nan jou jijman avk jenerasyon sa a, epi yo pral kondannen l: paske yo te repanti l Jonas te preche…

Kounyeya, ou tande Samedi, 21 Me 2011 se pral konmansman Jou Jijman an. Pett ou tande anpil prv ki sti nan Bib La, men malgre sa ou toujou pa kw sa Bondye di. Eske ou mande pou plis prv ank? Moun lavil Niniv yo pat genyen gwo plzi ak benefis tout pil enfmasyon ou genyen jodi a. Yo te genyen slman yon ti grenn vs tou piti nan Bib La pou yo te apiye konfyans yo. Jodi a, moun kap etidye Bib La ak anpil atansyon ka bay anpil enfmasyon ki sti direkteman nan Bib La. (Pou ou jwen plis enfrmasyon sou Jou Jijman an ki pral vini 21 Me 2011, menm l nou pa gen rap ak Radio Fanmi, Ebiblefellowship rekmande ou yon ti liv yo pibliye ki rele Nous y Sommes Presque Ou ka ekri Radio Fanmi nan adres sa a: Family Radio, 290 Hegenberger, Oakland, CA 94621. Ou ka li ti liv sa a tou sou Intnt nan http://worldwide.familyradio.org/fr/ ). Men, yon pil enfmasyon tankou yon gwo mn pap ka konvink psonn moun. Jezikri menm moutre sa l te di nan:

Jan 8:47 Tout moun ki se moun Bondye, yo koute pawl Bondye yo: konsa ou menm ou pa tande yo, paske ou pa moun Bondye.

Tanpri souple, gade byen konman moun lavil Niniv yo te moutre yo te kw tout bon Bondye pa tap jwe epi yo te pran nouvl la ak anpil enptans. Se sak f touswit yo te pran aksyon sou nouvl la:

Jonas 3:6-8 Paske pawl la vin jwenn wa Niniv la, epi li leve sou fty li a, epi li wete rob ki te sou li a, epi li kouvri k li ak rad sak, epi li chita nan sann dife. Epi li voye f yon piblikasyon nan tout Niniv ak ld wa a ak lt chf li yo , li di, Pa kite ni moun ni bt, bf ni mouton, goute anyen: pa kite yo manje, ni bw dlo: Men se pou tout moun ak bt kouvri k yo ak rad sak, epi kriye ak anpil fs ba Bondye: wi, se pou yo chak vire do ba move zak, epi vire do ba vyolans ki nan men yo.

KONPRANN TAN AVK JIJMAN

L nou etidye listwa nou jwenn nan Bib La, nou vin w konman Seny a nan anpil fwa nan tan pase te enfme pp Li yo sou anpil lt tan jijman ki ta pral vini anvan menm jijman sa a yo te rive vre. Bondye toujou f sa nan tout istwa lemonn Bib La ban nou epi nou menm ka di asireman se yon lwa sa ye nan Bib La, tankou liv Ams chapit 3 vs 7 deklare, “Asireman Bondye Seny a pa pral f anyen san Li pa f pwoft yo, ki se moun kap svi Li yo, konnen.

Nan Bib La, Bondye separe lzm nan 2 kan osinon gwoup. Moun sa a yo Li sove, Li rele yo moun saj epi moun sa a yo Li pa sove, Li rele yo moun fou osinon moun egare. Bondye rele tou moun Li sove yo moun dwat epi Li rele moun Li pa sove yo moun mechan. Sak separe 2 kalite moun sa a yo pa gen okenn rap ak paske yo gen anpil lespri osinon yo gen anpil konesans osinon paske yo gen anpil lajan. Sa pa genyen tou anyen pou l w ak paske yo merite sa osinon yo pi bon pase yon lt moun. Non, non se pa sa di tou! Moun sa a yo ki vin moun saj (sa vle di Bondye deklare yo dwat) slman si Bondye sove yo epi ba yo Lespri Jezikri ki se Jezikri menm. Epi moun sa a yo Bondye pa sove, yo se moun fou osinon moun egare osinon tou moun mechan paske yo pa genyen Lespri Jesikri nan lavi yo. Si nou kenbe nan lespri nou konman Bib La esplike sajes, sa pral ede nou konprann anpil vs sa a yo:

Danyl 12:9-10 Epi Li di, al f wout ou, Danyl: paske pawl sa a yo kache epi yo sele jouk l lafen an. L sa a, anpil moun pral netwaye, epi vin blanchi, epi vin lave; men moun mechan yo pral vin pi mechan toujou: epi yonn nan moun mechan yo pa pral janm konprann; men moun ki saj yo pral konprann.

Li part byen kl, se te volonte Seny a pou Li te sele Pawl Li (ki se Bib La) jouk l lafen an. Men gade byen, Bondye f w “okenn nan moun mechan yo” pa pral ka konprann bagay sa a yo. Men kisa yo pa pral konprann? Bondye ap pale yo pa pral konprann Pawl Bondye ki se Bib La Li pral wete sele a nan l lafen an. Okenn nan moun ki pa sove yo nan lemonn pa pral rive konprann bagay sa a yo, menm jan tou moun nan tan Noe a yo pat pran avtisman inondasyon an pou yon bagay ki te enptan; epi menm jan tou bofi Lt yo te pase nan betiz avtisman yo te ba yo pou yo te sti kite lavil la. Se konsa tou jodi a, okenn nan moun ki pa sove yo nan lemonn yo pa konprann. Men, moun sa yo ki rele “the saj” sa vle di yo gen Lespri Jesikri, yo pral konprann. Moun saj yo konpran slman paske Bondye gen gwo pitye pou yo. Seny a esplike laverite sa a yon lt t fwa ank nan bel vs sa a yo:

Eklezyas 8:5 Nenpt moun ki kinbe ld yo ba li pou l f a pa pral p anyen: epi k yon moun ki saj konprann tan ak jijman. Paske pou chak bagay genyen yon l ak jijman, konsa miz lm gwo sou tt li.

Pwovb 28:5 Moun mechan pa konprann jijman: men moun sa a yo kap chache Bondye konprann tout bagay.

Pou n fini, nou konnen osinon nou pa konnen 21 Me 2011 se konmansman Jou Jijman an, vin rete sou yon sl bagay ki se eske Bondye louvri lespri nou pou nou ka konprann bagay sa a yo. Si Li f sa pou nou, asireman nou pral konnen 21 Me 2011 se Jou Kl Seny a. Si Bondye pa louvri je nou, konsa nou pa pral konnen. Bib La di nou Bondye pa chwazi pou Li sove pif moun ki nan lemonn. Se sak f Jezikri pral vini san atann pou anpil milia moun paske moun sa a yo pa konprann bagay ki sti nan Bondye. Paske yo pa genyen Lespri Bondye nan lavi yo, konsa yo pa pral pran ak enptans avtisman sa a epi yo pa pral konprann. Se ak lapenn epi anpil tristes, yo tout pral peri.

Ezekyl 33:4-5 Nenpt moun ki tande kout klewon an, epi li pran avtisman; si nepe a vini [sa vle di lnmi an], epi touye l, san li pral rete sou tt li. Men moun sa a ki pran avtisman pral chape nanm li.

Pep Bondye yo ki se slman tout vr kwyan yo (menm jan ak moun lavil Niniv yo) konnen byen tout dat sa a yo se laverite yo ye epi yo dwe kw yo paske yo tout sti nan Bib La. Anpil moun nan lemonn pral kw sa legliz yo di osinon sa past osinon prt yo ki pral di asireman yo pa bezwen ba tt yo pwoblm ak yon dat. Men okenn nan sa yo di pa laverite. Laverite tout bon vre a se yon sel bagay nan lemonn nou dwe kw se Bib La. Se sak f, pendan nap pwoche pi pre dat 21 Me 2011 lan, gwo ksyon pou chak moun se, Eske ou kw Bib La osinon eske ou kw nan yon lot bagay?

Pwovb 3:4 Konfye ou nan Seny a ak tout k ou; epi pa apiye sou pwp konpreyansyon ou.

Sm 119:42 …paske mwen konfye m nan pawl ou.

 


 

Visite nou sou Intnt:

www.ebiblefellowship.com

Rele nou gratis si wap viv nan USA nan: 1-877-897-6222

Ou ka kite yon mesaj osinon mande yon ksyon nan:

www.ebiblefellowship.com/contactus .

Ou ka ekri nou tou nan adres sa a:

EBible Fellowship, P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079 USA

Travay 17:30-31 Epi Bondye te fmen je l sou tout tan sa yo moun te pase nan linyorans; men kounyeya Li ba tout moun ki nan tout kote ld pou yo repanti: Paske Li fikse yon jou, l Li pral jije lemonn nan ladwati ak nonm sa a Li te chwazi…

{Ebiblefellowship se yon minist kretyen ki pale sou Bib La slman epi li pa gen rap ak okenn legliz.}

WeCanKnow.1.18.2010-Haitian-Kreyol