สื่ออิเลคทรอนิคส์คริสตจักรสามัคคีธรรมภาคภาษาไทย

ยินดีต้อนรับสู่สื่ออิเล็คทรอนิคส์ของคริสตจักรสามัคคีธรรม ! ยุคของคริสตจักรกำลังจะสิ้นสุดลงแต่เหล่าผู้รักในพระคริสต์จะยังคงอยู่

พระเจ้าตายเพื่อเราจริงหรือ? – ลองมาค้นหาดูว่าพระเจ้าตรัสอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในพระคัมภีร์

วันพิพากษา! 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2011; วันสิ้นโลก 21 ตุลาคม ค.ศ. 2011 – จุดประสงค์ของเอกสารนี้ก็เพื่อแจ้งบอกให้ท่านได้รับทราบเรื่องรีบด่วนที่จะมาถึงโลกที่เราอยู่ในไม่ช้า และสำหรับทุก ๆ คนที่เชื่อและยอมรับในพระเจ้า

พระคัมภีร์เปิดเผย ให้เราสามารถล่วงรู้ได้ว่า วันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 เป็นวันพิพากษา! – จุดประสงค์ของแผ่นพับนี้เพื่อแสดงให้เห็นจากพระคัมภีร์ว่าเนื่องจากพวกเราเข้าใกล้วันสุดท้ายของประวัติศาสตร์ของโลก (และมักจะเป็นเช่นนั้นเสมอ) แผนการของพระเจ้าในการเปิดเผยข้อมูลจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับวาระสุดท้ายของโลก รวมถึงเวลาที่แน่นอนนั้นด้วย

ความเข้าใจในพระคัมภีร์ – ด้วยพระเมตตาปราณี พระเจ้าได้แสดงให้พวกเราได้เห็นว่าจะสามารถตีความพระคัมภีร์ให้เข้าใจได้อย่างไร

รายการวิทยุสำหรับครอบครัว – ยังมีสื่อคำสอนอื่น ๆ ของพระเจ้าอีกเป็นจำนวนมากสำหรับแจกฟรี จากรายการวิทยุสำหรับครอบครัว

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เชิญแวะเยี่ยมชมโฮมเพจ ภาษาอังกฤษของเราได้

รับฟังรายการสดผ่านทางอินเตอร์เน็ต “ Internet Broadcast” ได้ที่ เว็บไซต์ของเรา หรือ ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อเข้าไปพูดคุยฟรีผ่านทางระบบ Free Paltalk

นอกจากนั้นท่านยังสามารถโทรมาหาเราได้ที่เบอร์ 1-877-897-6222 (เฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถฝากข้อความ คำถาม หรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ได้ที่

www.ebiblefellowship.com/contactus

หรือจะเขียนส่งเป็นจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง

EBible Fellowship, P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079 USA


เพลงสดุดี 119:97 โอ ข้าพระองค์รักพระราชบัญญัติของพระองค์จริงๆ เป็นคำรำพึงของข้าพระองค์วันยังค่ำ