The Electronic Bible Fellowship - فارسی

شراکت الکترونیکی کتاب‌مقدّس به فارسی

به "شراکت الکترونیکی کتاب‌مقدّس" خوش آمدید.

عصر کلیسا پایان یافته است، امّا شراکت ادامه دارد.

2009/02/01

آیا خدا برای شما مُرد؟اگر تمایل دارید این رساله را در اختیار دیگران قرار بدهید، برای دریافت نسخه‌های رایگان بر روی این قسمت کلیک کنید.

روز داوری 21 ماه مِی در سال 2011 میلادی؛ انتهای جهان 21 ماه اکتبر در سال 2011 میلادی – هدف این رسالۀ مذهبی این است که به شما در مورد این نیاز شدید در دنیا اطلاع بدهد که تک تک انسان‌ها باید با خدا آشتی کنند.

کتاب‌مقدّس مکشوف می‌سازد می‌توانیم بدانیم 21 ماه می در سال 2011 میلادی روز داوری است! – هدف این رساله این است که نشان بدهد بر طبق کتاب‌مقدّس چون ما اکنون به آخرین روزهای تاریخ زمین رسیده‌ایم، برنامه خدا این است (و همیشه همین بوده است) که اطّلاعاتی را در مورد انتهای جهان از کتاب‌مقدّس مکشوف سازد، شامل زمان‌بندی دقیق آن.

درک کتاب‌مقدّسخدا، از سر رحمت خود، به ما نشان می‌دهد که چطور باید آیات کتاب‌مقدّس را تفسیر کنیم تا شاید بفهمیم او به ما چه می‌فرماید.

آیا خدا شما را دوست دارد؟ جواب این سوال ممکن است باعث تعجب شما شود!

رادیو فامیلی – رادیو فامیلی بسیاری مطالب وفادارانۀ دیگر در ارتباط با انجیل را به صورت رایگان عرضه می‌کند.

برای کسب اطّلاع بیشتر، لطفاً به صفحۀ اصلی وب سایت ما به زبان انگلیسی مراجعه کنید.

برای شراکت زنده بر روی اینترنت به ما ملحق شوید – به این آدرس اینترنتی مراجعه کنید:

www.ebiblefellowship.com

از طریق بخش "Internet Broadcasts" وب سایت ما به صورت زنده به برنامه‌های ما گوش کنید و یا اینکه از دستورالعمل
Free Paltalk پیروی کنید. برای تماس با شراکت الکترونیکی کتاب‌مقدّس
(Electronic Bible Fellowship) می‌توانید با این تلفن رایگان تماس بگیرید:

1-877-897-6222 (فقط ایالات متحدۀ آمریکا)

به منظور ارائۀ پیام‌ها، سوالات، یا نظرات خود را به این آدرس مراجعه کنید:

www.ebiblefellowship.com/contactus .

و یا اینکه، با این آدرس پستی با ما مکاتبه کنید:

EBible Fellowship, P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079 USAمزمور 119: 97 شریعت تو را چقدر دوست می‌دارم؛ تمامی روز تفکّر من است.